Straciłeś kogoś bliskiego?

CZY NALEŻY MI SIĘ ODSZKODOWANIE?

Niepodważalnym jest fakt, iż krzywda oraz szkoda bliskich po śmierci najbliższej osoby powinna spotkać się z należytym zadośćuczynieniem i odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku. To samo dotyczy osób poszkodowanych w wypadku (kierowca, pasażer lub pieszy), które nie są jednocześnie sprawcą zdarzenia. Każda z wymienionych osób ma prawo do odszkodowania.

Pamiętaj! Ubezpieczenie OC chroni także sprawców. Dzięki temu, w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do jej naprawienia.

Niemniej jednak, zdając sobie sprawę z tego, jak trudne to są dla Ciebie chwile oraz znając nierówny układ sił w starciu z prawnikami ubezpieczyciela oraz szeroki wachlarz możliwych roszczeń proponujemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Pozwoli Ci to uzyskać maksymalne odszkodowanie z wszelkich możliwych źródeł. Renomowane firmy pogrzebowe zbadają nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego. Będą w Twoim imieniu domagać się:

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • odszkodowania wskutek wypadku i śmierci bliskiej osoby,
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
 • renty po śmierci osoby bliskiej,
 • jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci przy pracy.

Pamiętaj! Odszkodowanie należy się gdy:

 • straciłeś bliską osobę w wypadku,
 • poślizgnąłeś się,
 • doznałeś obrażeń ciała,
 • nastąpiła szkoda w pojeździe lub mieniu,
 • miałeś wypadek przy pracy,
 • miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym,
 • zaniżono lub nie wypłacono odszkodowania,
 • z powodu błędu medycznego,
 • naruszono dobra osobiste.

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą odszkodowań - odszkodowania Biłgoraj

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!