Opłaty cmentarne

JAKIE FORMALNOŚCI NA CMENTARZU?

Miejsce na cmentarzu i nagrobek.

W wydatkach związanych z pochówkiem należy uwzględnić opłaty administracyjne na właściwym cmentarzu. Dotyczą one wykupu kwatery i są ustalane odgórnie przez władze miasta, gminy, lub administratora cmentarza i nie podlegają negocjacjom. Opłaty zwyczajowo pobierane są w celu pokrycia kosztów:

 • energii elektrycznej,
 • dostaw wody,
 • wywozu odpadów komunalnych (konserwacja pojemników na śmieci),
 • utrzymania terenu cmentarza we właściwym stanie sanitarno-porządkowym,
 • konserwacji i naprawy obiektów, urządzeń oraz ogrodzenia,
 • utwardzania, utrzymania i naprawy dróg i alejek cmentarnych,
 • zamiatania dróg, alejek i placów oraz ich odśnieżania
 • koszenia i pielęgnacji trawników, podcinki i wycinki drzew, grabienia terenu,
 • utrzymania biura cmentarza,

Uwaga! Wartość kwatery na cmentarzu zależy m.in. od rodzaju i wielkości grobu (pojedynczy, rodzinny, ziemny czy murowany) lub kolumbarium (w przypadku urn) oraz umiejscowienia kwatery.

Wybierając nagrobek, zleć to firmie zajmującej się produkcją nagrobków, a nie wyłącznie handlem. Tylko wtedy masz gwarancję, że wybrany przez Ciebie kolor kamienia będzie użyty w procesie produkcji.

Pamiętaj! Poszczególny kolor granitu może występować w kilku odcieniach.

Ponadto, warto poszukać firmy, która przedstawi Ci kilka propozycji nagrobka w wizualizacji 3D. Idealnym rozwiązaniem jest wybór firmy pogrzebowo-kamieniarskiej, która spełnia powyższe wymagania, wtedy możesz dodatkowo negocjować cenę.

Prolongata za miejsce na cmentarzu.

Opłatę prolongacyjną należy uiścić w kancelarii cmentarza w przypadku dochowania osoby zmarłej do już istniejącego grobu. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687):

 • grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20,
 • po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.

Opłata za miejsce grzebalne przyjmowana jest z reguły na okres 20 lat. Wysokość opłaty może różnić się w zależności od typu grobu i lokalizacji cmentarza.

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!