Ekshumacje

EKSHUMACJE

ekshumacja zwłok

Kiedy mogę przeprowadzić ekshumację?

Ekshumacja definiowana jest jako wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich celem przeniesienia ich do innych grobów lub poddaniu oględzinom sądowym bądź lekarskim.

W firmie JM.LARWA dokonujemy ekshumacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 587 z późn. zmianami) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania za zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 783 z późn. zmianami).

Według tej definicji ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego powiatowego Inspektora lub granicznego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  • na podstawie decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora lub granicznego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
  • na podstawie decyzji wojewody wydanej na wniosek Prezesa IPN - w uzasadnionych przypadkach.

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz może zlecić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Wzór wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji możesz pobrać tutaj.

JM. LARWA | Firma Pogrzebowa
Marek Larwa
tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Biuro Główne. Punkt Sprzedaży
ul. Polna 18, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
Sala Pożegnań. Punkt Sprzedaży
ul. Lubelska 23A, 23-400 Biłgoraj
tel.: +48 84 686 19 77, tel.: +48 603 916 525
e-mail:
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!